Installera programmet PC-AXIS 2008

PC-AXIS 2008 är ett program för Windows 95/98/NT/2000/XP eller Vista där du kan se och bearbeta färdiga statistikfiler eller PC-AXIS-filer från statistikdatabasen.

  Villkor för att använda PC-Axis

  Installera PC-Axis 2008

Eftersom många har svårigheter att ladda ner filer med ändelsen exe har vi lagt installationsprogrammet i en zipfil. Du kan välja att öppna filen direkt eller att spara filen på din hårddisken, packa upp zipfilen och därefter starta installationsprogrammet. Om du inte har behörighet att själv installera program måste det göras av en administratör. Du kan därefter köra programmet utan att ha administratörsrättighet.

Specialinformation för administratör vid installation på server eller på PC med begränsade rättigheter.

Efter att du har installerat PC-Axis kan du också ladda ner och installera en katalog med aggregeringslistor/indelningsregister. När du gör denna installation uppdateras information i PC-Axis om var dessa register finns hos dig. När du sedan skall öppna en PC-Axis fil som har en variabel där det finns grupperingar så aktiveras knappen Gruppera på bilden där du skall välja variabler och variabelvärden.

Indelningsregister kan man använda för att få möjlighet att ta ut grupperingar för variablerna region och ålder. För statistik som är geografiskt indelad på kommun kan du då skapa A-regioner och län och om ettårsredovisad ålder finns med kan du få dem som 5- eller 10-årsklasser. I PC-Axis kan du även göra egna nya indelningar under funktionen Arkiv/indelningar.

Om du har problem med att ladda ner en exe-fil kan du ta ner ovanstående som en zip-fil som du packar upp och därefter installerar.

  Handledning och installationsanvisning för PC-Axis.

Om man vill använda PC-Axis för att presentera egen statistik kan man skapa PC-Axis filer från egen information som man har i t ex Excel. För att underlätta detta kan man använda programmet PX-Edit som kan laddas ner från Statistikcentralen i Finland

Du kan också skapa kartor från PC-Axis filer med hjälp av programmet PX-Map.


Mer information om PC-Axisprogrammen hittar du på PC-Axis webbplats

Senast uppdaterad: 2011-05-20