Vad är Statistikdatabasen?

I Statistikdatabasen på SCB:s webbplats kan du följa tidsserier som beskriver utvecklingen i samhället. Statistikdatabasen erbjuder ett mångsidigt utbud av statistiska uppgifter i tabellformat för olika användares behov.

Innehåll

I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvariga myndigheter. Innehållet i Statistikdatabasen växer ständigt, i slutet av år 2010 fanns närmare 2 300 tabeller och under året hade användarna gjort drygt 1,2 miljoner uttag ur Statistikdatabasen.

Vid uttag ur Statistikdatabasen skapas tabeller utifrån de val som användaren gör, t.ex. en viss region, efterfrågade bakgrundsvariabler och tidsintervall. Resultatet presenteras i form av en flexibel tabell som kan sorteras och vändas. Uttagen från Statistikdatabasen kan även laddas ned i olika format för fortsatt bearbetning och analys av statistiken.

Sökning

Sökning kan ske via:

  • SCB:s webbplats hittar du Statistikdatabasen under Hitta statistik/Statistikdatabasen
  • från en produktsida finns Statistikdatabasen länkad från Tabeller & diagram-fliken
  • Publiceringskalendern och i rullgardinsmenyn för publiceringsform välja databaser

Statistikdatabasen är tillgänglig utan kostnad. För att göra uttag som är större än 10 000 tabellceller behöver man dock registrera sig och kan då göra uttag upp till 50 000 tabellceller. Ett tabellhanteringsprogram som kan hantera stora mängder statistiskt material är PC-AXIS som kan laddas ner gratis.

Kartor och regional analys

För visualisering av regionalt fördelad statistik i Statistikdatabasen finns ett kartverktyg på SCB:s portal för Regional statistik. Där finns också en förteckning av vilka tabeller i Statistikdatabasen som är regionalt fördelade.

Tjänster i anslutning till Statistikdatabasen

Skräddarsydda uttag kan göras ur databaserna

Mikrodata kan göras tillgängliga genom utlämnande av avidentifierade data efter skadeprövning Mona - Microdata Online Access är ett system för extern åtkomst till mikrodata på SCB. För mer information se Skräddarsydd statistik.

För mer information kontakta oss

E-post: information@scb.se

Telefon: 08-506 948 01

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 2011-02-25