Valt ämnesområde: Befolkning


Välj en tabell

Befolkningsframskrivningar

Mer om denna statistik

Aktuella prognoser

Aktuella antaganden

Äldre prognoser

Antaganden för äldre prognoser

Äldre prognoser med alternativa antaganden


Befolkningsstatistik

Mer om denna statistik

Folkmängd

Medelålder

Befolkningstäthet

Medelfolkmängd

Utrikes födda

Utländska medborgare

Befolkningsförändringar

Födda

Döda

Flyttningar - inrikes och utrikes

Hushåll

Gifta, Skilda och Änka/änkling

Medborgarskapsbyten

Partnerskap

Asylsökande

Utländsk/svensk bakgrund

Adopterade


Demografisk analys (Demografi)

Mer om denna statistik


Namnstatistik

Mer om denna statistik


Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB)

Mer om denna statistik