Ämnesområde: Arbetsmarknad

Välj en tabell

Lönestrukturstatistik, statlig sektor Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet

Mer om denna statistik

Löner

Sysselsatta

Tidsserie: Sysselsatta inom offentlig sektor

Äldre tabeller som inte uppdateras