Ämnesområde: Arbetsmarknad

Välj en tabell

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Mer om denna statistik

Hela befolkningen 16+ år, 2004-

Hela befolkningen 16+ år, 1993-2003

Förvärvsarbetande pendlare 16+ år 1993-2003 / 2004-

Förvärvsarbetande 16+ år efter bostadens belägenhet (nattbefolkning), 2004-

Förvärvsarbetande 16+ år efter bostadens belägenhet (nattbefolkning), 1993-2003

Förvärvsarbetande 16+ år efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning), 2004-

Förvärvsarbetande 16+ efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning), 1993-2003

Förvärvsarbetande 16+ i tätorter efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning)

Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS) 1985-1993