Ämnesområde: Befolkning

Välj en tabell

Befolkningsstatistik

Mer om denna statistik

Folkmängd

Medelålder

Befolkningstäthet

Medelfolkmängd

Utrikes födda

Utländska medborgare

Befolkningsförändringar

Födda

Döda

Flyttningar - inrikes och utrikes

Hushåll

Gifta, Skilda och Änka/änkling

Medborgarskapsbyten

Partnerskap

Asylsökande

Utländsk/svensk bakgrund

Adopterade