Ämnesområde: Hushållens ekonomi

Välj en tabell

Hushållens utgifter (HUT)

Mer om denna statistik

1999-2001

1999-2001 - Klassificerat enligt COICOP

2003-2012