Ämnesområde: Priser och konsumtion

Välj en tabell

Konsumentprisindex (KPI)

Mer om denna statistik

Konsumentprisindex (KPI)

Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS)

Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP)

Underliggande inflation (KPIF)

Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS)

Underliggande inflation (KPIX)

Prisbasbelopp

Äldre tabeller som ej uppdateras

Ekonomiska indikatorer