Valt ämnesområde: Boende


Välj en tabell

Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter

Mer om denna statistik


Bostadsbestånd

Mer om denna statistik


Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Mer om denna statistik


Fastighetspriser och lagfarter

Mer om denna statistik

Fastighetsprisindex

Prisstatistik (småhus, hyreshus, lantbruk och industrier)

Bostadsrätter

Lagfarter

Taxeringsvärdeförändringar (Omräkningstal)

Ekonomiska indikatorer


Fastighetstaxeringar

Mer om denna statistik

Särskild (årlig) fastighetstaxering 1998-

Särskild (årlig) fastighetstaxering 1975-1997

Allmän/förenklad fastighetstaxering för småhus

Allmän/förenklad fastighetstaxering för hyreshus och industrier m.fl.

Allmän/förenklad fastighetstaxering för lantbruk


Hyror i bostadslägenheter

Mer om denna statistik

Hyror m.m. för hyreslägenheter 2003-

Hyror m.m. för hyres- och bostadsrättslägenheter 1999-2002

Bostadsutgifter m.m. för hushåll i flerbostadshus och småhus 1999-2002


Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)

Mer om denna statistik


Nybyggnad av bostäder

Mer om denna statistik


Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Mer om denna statistik

Ombyggnad, preliminära uppgifter, kvartal

Ombyggnad, år

Rivning, år

Äldre serier, uppdateras ej, ombyggnad och rivning


Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Mer om denna statistik


Priser för nyproducerade bostäder

Mer om denna statistik

Kostnader per kvm för nybyggda ordinära flerbostadshus

Kostnader per lägenhet för nybyggda ordinära flerbostadshus

Kostnader per kvm för nybyggda ordinära gruppbyggda småhus

Kostnader per lägenhet för nybyggda ordinära gruppbyggda småhus

Areor per lägenhet för nybyggda ordinära flerbostadshus

Lägenheter/rumsenheter i nybyggda ordinära bostadshus

Kostnader per kvm för nybyggda ordinära flerbostadshus 1994-2006 (äldre serier)

Kostnader per lägenhet för nybyggda ordinära flerbostadshus 1998-2006 (äldre serier)

Areor per lägenhet för nybyggda ordinära flerbostadshus 1995-2006 (äldre serier)

Lägenheter/rumsenheter i nybyggda ordinära bostadshus 1998-2006 (äldre serier)

Byggnadsobjekt/lägenheter/rumsenheter i nybyggda bostadshus 1998-2006 (äldre serier)