Valt ämnesområde: Hushållens ekonomi


Välj en tabell

Hushållens ekonomi (HEK)

Mer om denna statistik

Inkomstfördelningsundersökningen

Befolkningens boende

Hushållens boende

Bebodda bostäder

Boendeutgifter och ekonomi


Hushållens tillgångar och skulder

Mer om denna statistik


Hushållens utgifter (HUT)

Mer om denna statistik

1999-2001

1999-2001 - Klassificerat enligt COICOP

2003-2012


Inkomster och skatter

Mer om denna statistik

Inkomster

Skatter

Hushållens boende, registerbaserad statistik