Stora statistikfiler

Information om stora statistikfiler
En del tabeller i statistikdatabasen är mycket omfattande. Uttagsmöjligheten från databaserna är f.n. begränsad vilket innebär att det i samma uttag från en tabell högst går att ta ut 50 000 tabellceller. Har ni behov av en statistikfil som omfattar mer än 50 000 tabellceller kontakta information@scb.se

Senast uppdaterad: 2010-02-08